Gørding Sogneblad udkommer 11-13 dage efter deadline.

Skulle bladet udeblive, så kontakt venligst Vagn Pedersen på tlf: 24 49 90 28