Hjælp os med at aflevere indlæg i god tid og aflever indlæg samlet fra foreningen.

Indlæg sendes til sogneblad@goerding.dk